ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  Disclaimer  Contact

Corrosie voorkomen:

1. Natte sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

1. Natte Sprinklersystemen

Volledige bescherming in water- en luchtgedeelte  

Leaflet Calculatie Garantie Wij geven 25 jaar garantie op nieuwe natte sprinklerinstallaties en watermistinstallaties, wanneer deze behandeld wordt met ons additief ACN BorboLine. Dit geldt voor gegalvansieerde leidingen, stalen leidingen en RVS leidingen. Corrosie in sprinklerleidingen kan leiden tot vele problemen. Behalve dat deze problemen, de functionaliteit van de sprinklerinstallatie in gevaar kunnen brengen, kunnen er ook enorme gevolgkosten optreden. Mogelijke problemen door corrosie kunnen voorkomen worden, door gebruik te maken van ons additief. Borbotech heeft een additief laten ontwikkelen, gebruik makend van de onderzoekservaringen in sprinklerinstallaties. De meeste corrosie wordt aangetroffen in droge (gegalvaniseerde) leidingen en in natte leidingen met veel luchtinsluiting. Wanneer er veel zuurstof aanwezig is in natte leidingen (luchtinsluiting), bevordert dit het corrosieproces. Het additief van Borbotech is een VCI. VCI staat voor Volatile Corrosie Inhibitor, een vluchtig additief. Door een VCI additief te gebruiken, worden nu ook deze luchtlagen beschermd tegen corrosie en bacteriële groei. Door verdamping worden de beschermende moleculen getransporteerd naar de bovenliggende wand. Hierdoor is de leiding beschermd in het watergedeelte, maar ook in het luchtgedeelte. Ons additief remt het corrosieproces en bacteriële groei, waardoor lekkages en verstoppingen worden voorkomen. Dit geldt voor nieuwe en bestaande systemen. Alle componenten van ons additief zijn REACH geregistreerd. Toepassingsgebied: Conservering van natte sprinklerinstallaties. Wanneer er een lekkage is in een leiding, wordt de lekkages verholpen. Vaak wordt er niet na gegaan wat de reden is geweest van de lekkage, met als gevolg dat na een bepaalde periode er weer ergens lekkage kan optreden. Corrosiepreventie zit meestal nog niet standaard bij iedereen op het netvlies. Door ons VCI additief te gebruiken worden lekkages voorkomen en hoeven er geen leidingen vervangen te worden. Producteigenschappen - VCI, vluchtige corrosie inhibitor - 1 product tegen vervuiling, corrosie en microbiologische groei - Bescherming tegen corrosie in watergedeelte en luchtgedeelte - Bevat geen zware metalen - Reduceert corrosieprocessen - Reduceert microbiologische groei - Dispergeert vervuiling ter voorkoming van verstoppingen - Is niet toxisch - Lage doseerhoeveelheid - Geschikt voor sprinklersystemen en watermistsystemen  - Geschikt voor alle gangbare elastomeren zoals rubber en viton Natte sprinklersystemen kunnen ook gevuld worden met stikstof, om corrosie te voorkomen in het leidingnet. De aanwezige luchtbellen worden dan vervangen door stikstofbellen. Corrosie voorkomen door ontluchten: PurgenVent Voor ontluchting heeft Borbotech de PurgenVent in het assortiment. Naast afschot moet het ontwerp ook rekening houden met ontluchtingsmogelijkheden. Ontluchtingsafsluiters of automatische ontluchters moeten worden aangebracht, waar de grootste luchtinsluitingen worden verwacht. Automatische ontluchters moeten zijn goedgekeurd voor hun specifieke toepassing en gebruik door erkende keuringsinstanties, bijvoorbeeld LPCB,  VdS of FM Global. Extra ontluchting vermindert het zuurstofniveau, waardoor de kans op corrosieprocessen verkleint. Let wel op dat drukopbouw in het systeem opgevangen moet kunnen worden. Het plaatsen van alleen ontluchters is niet genoeg om corrosie te voorkomen. Aan te raden is om ook andere preventieve maatregelen te nemen, zoals additief of stikstof. Problemen met lucht (zuurstof) kunnen ook beperkt worden door het toepassen van stikstof. Er zijn verschillende mogelijkheden om stikstof in sprinklersystemen toe te passen. Leaflet Presentatie CorrinSite en PurgenVent

Het probleem

Corrosie is het probleem! Corrosie kan ertoe leiden dat leidingdelen gaan lekken en / of verstopt raken. Dat kan ten koste gaan van de prestatie die het sprinklersysteem moet leveren. Lekkages kunnen leiden tot waterschade. Uitzonderingen daargelaten, zijn zuurstof en bacteriën de twee meest voorkomende oorzaken van corrosie in sprinkler- installaties. Men praat dan over zuurstofcorrosie en microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC). De verschillende corrosiemechanismen veroorzaken vaak tuberkels, pitting, drab, sulfide (zwarte “modder” in sprinkler- leidingen), soms verstopping van sprinklerkopjes en soms perforatie van de wand. Door de zuurstof in het water en de luchtinsluiting in leidingen, blijft het corrosieproces in stand. Bij veel luchtinsluiting wordt vaak meer corrosie waargenomen op de water - lucht scheiding. Door het toepassen van ons VCI additief wordt corrosie door zuurstof en bacteriën voorkomen. Ook op de locaties waar veel luchtinsluiting aanwezig is!
Borbotech air vent
ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  | Disclaimer  |  Contact

Corrosie

voorkomen:

1. Natte sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

1. Natte Sprinklersystemen

Volledige bescherming in water- en

luchtgedeelte  

Leaflet Calculatie Garantie Wij geven 25 jaar garantie op nieuwe natte sprinklerinstallaties en watermistinstallaties, wanneer deze behandeld wordt met ons additief ACN BorboLine. Dit geldt voor gegalvansieerde leidingen, stalen leidingen en RVS leidingen. Corrosie in sprinklerleidingen kan leiden tot vele problemen. Behalve dat deze problemen, de functionaliteit van de sprinklerinstallatie in gevaar kunnen brengen, kunnen er ook enorme gevolgkosten optreden. Mogelijke problemen door corrosie kunnen voorkomen worden, door gebruik te maken van ons additief. Borbotech heeft een additief laten ontwikkelen, gebruik makend van de onderzoekservaringen in sprinklerinstallaties. De meeste corrosie wordt aangetroffen in droge (gegalvaniseerde) leidingen en in natte leidingen met veel luchtinsluiting. Wanneer er veel zuurstof aanwezig is in natte leidingen (luchtinsluiting), bevordert dit het corrosieproces. Het additief van Borbotech is een VCI. VCI staat voor Volatile Corrosie Inhibitor, een vluchtig additief. Door een VCI additief te gebruiken, worden nu ook deze luchtlagen beschermd tegen corrosie en bacteriële groei. Door verdamping worden de beschermende moleculen getransporteerd naar de bovenliggende wand. Hierdoor is de leiding beschermd in het watergedeelte, maar ook in het luchtgedeelte. Ons additief remt het corrosieproces en bacteriële groei, waardoor lekkages en verstoppingen worden voorkomen. Dit geldt voor nieuwe en bestaande systemen. Alle componenten van ons additief zijn REACH geregistreerd. Toepassingsgebied: Conservering van natte sprinklerinstallaties. Wanneer er een lekkage is in een leiding, wordt de lekkages verholpen. Vaak wordt er niet na gegaan wat de reden is geweest van de lekkage, met als gevolg dat na een bepaalde periode er weer ergens lekkage kan optreden. Corrosiepreventie zit meestal nog niet standaard bij iedereen op het netvlies. Door ons VCI additief te gebruiken worden lekkages voorkomen en hoeven er geen leidingen vervangen te worden. Producteigenschappen - VCI, vluchtige corrosie inhibitor - 1 product tegen vervuiling, corrosie en microbiologische groei - Bescherming tegen corrosie in watergedeelte en luchtgedeelte - Bevat geen zware metalen - Reduceert corrosieprocessen - Reduceert microbiologische groei - Dispergeert vervuiling ter voorkoming van verstoppingen - Is niet toxisch - Lage doseerhoeveelheid - Geschikt voor sprinklersystemen en watermistsystemen  - Geschikt voor alle gangbare elastomeren zoals rubber en viton Natte sprinklersystemen kunnen ook gevuld worden met stikstof, om corrosie te voorkomen in het leidingnet. De aanwezige luchtbellen worden dan vervangen door stikstofbellen. Corrosie voorkomen door ontluchten: PurgenVent Voor ontluchting heeft Borbotech de PurgenVent in het assortiment. Naast afschot moet het ontwerp ook rekening houden met ontluchtingsmogelijkheden. Ontluchtingsafsluiters of automatische ontluchters moeten worden aangebracht, waar de grootste luchtinsluitingen worden verwacht. Automatische ontluchters moeten zijn goedgekeurd voor hun specifieke toepassing en gebruik door erkende keuringsinstanties, bijvoorbeeld LPCB,  VdS of FM Global. Extra ontluchting vermindert het zuurstofniveau, waardoor de kans op corrosieprocessen verkleint. Let wel op dat drukopbouw in het systeem opgevangen moet kunnen worden. Het plaatsen van alleen ontluchters is niet genoeg om corrosie te voorkomen. Aan te raden is om ook andere preventieve maatregelen te nemen, zoals additief of stikstof. Problemen met lucht (zuurstof) kunnen ook beperkt worden door het toepassen van stikstof. Er zijn verschillende mogelijkheden om stikstof in sprinklersystemen toe te passen. Leaflet Presentatie CorrinSite en PurgenVent

Het probleem

Corrosie is het probleem! Corrosie kan ertoe leiden dat leidingdelen gaan lekken en / of verstopt raken. Dat kan ten koste gaan van de prestatie die het sprinklersysteem moet leveren. Lekkages kunnen leiden tot waterschade. Uitzonderingen daargelaten, zijn zuurstof en bacteriën de twee meest voorkomende oorzaken van corrosie in sprinkler- installaties. Men praat dan over zuurstofcorrosie en microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC). De verschillende corrosiemechanismen veroorzaken vaak tuberkels, pitting, drab, sulfide (zwarte “modder” in sprinkler- leidingen), soms verstopping van sprinklerkopjes en soms perforatie van de wand. Door de zuurstof in het water en de luchtinsluiting in leidingen, blijft het corrosieproces in stand. Bij veel luchtinsluiting wordt vaak meer corrosie waargenomen op de water - lucht scheiding. Door het toepassen van ons VCI additief wordt corrosie door zuurstof en bacteriën voorkomen. Ook op de locaties waar veel luchtinsluiting aanwezig is!
MS=ms28762454