ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  Disclaimer  Contact

Corrosie voorkomen:

1. Natte sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

Schuimadditief

Doordat een Deluge sprinklersysteem open is, kan er geen stikstofsysteem worden gebruikt om corrosie te voorkomen. De leidingen van een open Deluge sprinklersysteem kunnen worden beschermd tegen corrosie, door een schuimadditief te gebruiken. Door het leidingnet op één of meerdere punten open te maken, kunnen wij het leidingnet vullen met het schuim. Wanneer de behandeling klaar is, kan het schuim opdrogen en zijn de leidingen aan de binnenkant beschermd tegen corrosie. Deze behandeling moet elke keer plaats vinden, wanneer het systeem geheel gevuld is geweest met water.                               Om te voorkomen dat er water in het systeem komt, kunnen wij uw systeem ook testen met rook, in plaats van de reguliere triptest met water. In overleg met de inspectieinstellingen, mag dit meestal toegepast worden en wordt dit geaccepteerd als een juiste testmethode. Het gaat er tenslotte om, dat er wordt aangetoond dat de nozzles open zijn.               

Het probleem

Corrosie is het probleem! Corrosie kan ertoe leiden dat leidingdelen gaan lekken en / of verstopt raken. Dat kan ten koste gaan van de prestatie die het sprinklersysteem moet leveren. Lekkages kunnen leiden tot waterschade. Uitzonderingen daargelaten, zijn zuurstof en bacteriën de twee meest voorkomende oorzaken van corrosie in sprinkler- installaties. Men praat dan over zuurstofcorrosie en microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC). De verschillende corrosiemechanismen veroorzaken vaak tuberkels, pitting, drab, sulfide (zwarte “modder” in sprinkler- leidingen), soms verstopping van sprinklerkopjes en soms perforatie van de wand. Verstopte nozzles
ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  | Disclaimer  |  Contact

Corrosie

voorkomen:

1. Natte sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

Schuimadditief

Doordat een Deluge sprinklersysteem open is, kan er geen stikstofsysteem worden gebruikt om corrosie te voorkomen. De leidingen van een open Deluge sprinklersysteem kunnen worden beschermd tegen corrosie, door een schuimadditief te gebruiken. Door het leidingnet op één of meerdere punten open te maken, kunnen wij het leidingnet vullen met het schuim. Wanneer de behandeling klaar is, kan het schuim opdrogen en zijn de leidingen aan de binnenkant beschermd tegen corrosie. Deze behandeling moet elke keer plaats vinden, wanneer het systeem geheel gevuld is geweest met water.                               Om te voorkomen dat er water in het systeem komt, kunnen wij uw systeem ook testen met rook, in plaats van de reguliere triptest met water. In overleg met de inspectieinstellingen, mag dit meestal toegepast worden en wordt dit geaccepteerd als een juiste testmethode. Het gaat er tenslotte om, dat er wordt aangetoond dat de nozzles open zijn.               

Het probleem

Corrosie is het probleem! Corrosie kan ertoe leiden dat leidingdelen gaan lekken en / of verstopt raken. Dat kan ten koste gaan van de prestatie die het sprinklersysteem moet leveren. Lekkages kunnen leiden tot waterschade. Uitzonderingen daargelaten, zijn zuurstof en bacteriën de twee meest voorkomende oorzaken van corrosie in sprinkler- installaties. Men praat dan over zuurstofcorrosie en microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC). De verschillende corrosiemechanismen veroorzaken vaak tuberkels, pitting, drab, sulfide (zwarte “modder” in sprinkler- leidingen), soms verstopping van sprinklerkopjes en soms perforatie van de wand. Verstopte nozzles
MS=ms28762454