ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  Disclaimer  Contact

Corrosie voorkomen:

1. Natte sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

*Haal zuurstof weg

*Geen gegalvansieerde leidingen gebruiken

Door de zuurstof te vervangen door stikstof, zal het corrosieproces sterk worden afgeremd. Achtergebleven water, samen met zuurstof, zorgen snel voor corrosieproblemen. Voorkom het gebruik van gegalvansieerde leidingen. Zinkpatina is niet bestendig in een permanent natte omgeving, áls hij al gelegenheid gehad heeft zich te vormen, want het lost op. Uiteindelijk heb je putcorrosie en MIC. De reden dat droge en preaction sprinklersystemen, corrosiegerelateerde lekkages  ontwikkelen, is als volgt:  Door alle testen die uitgevoerd moeten worden, blijft er water achter in het leidingnet.  Door een compressor zonder droger, komt er zuurstof in het leidingnet, waar nog relatief veel vocht in zit. Samenstelling lucht is globaal: 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% waterstof  Zuurstofgas lost zeer snel op in het water bij het lucht / water grensvlak  Opgeloste zuurstof in het water reageert met het ijzer of zink op de pijpwand, naast het lucht / water grensvlak. Deze reactie vindt plaats in minuten.  De zuurstofcorrosie reactie produceert twee (2) resultaten:  1. Een put in de pijpwand, waar metaal wordt verwijderd  2. Corrosiebijproductafzetting die ijzer of zink bevat Het elimineren van zuurstof in droge en preaction sprinklersystemen, door het systeem te vullen met stilstof, zal altijd de volgende resultaten opleveren:  Schonere leidingen, doordat er geen reactie op zal treden met de metalen wand. Er onstaan geen ijzer en zink gerelateerde bijproducten.  Minder afzetting betekent altijd dat er veel minder bacteriën zullen zijn.  Geen zuurstof - geen lekkages. Enorme vermindering van het aantal corrosiegerelateerde lekkages. Stikstof is bewezen, veilig en effectief. Film over vullen met stikstof Volgens de testen en deskunigen, resulteert het toevoegen van stikstof aan een droog leidingnet, in een reductie van minstens 95% aan corrosieactiviteiten. Hierdoor zal de levensduur van uw sprinklersysteem enorm verlengd worden en het risico op corrosie sterk verminderd worden. Voordelen van de ECS DPNI-oplossing Als leider op het gebied van technologie en intellectueel eigendom in de sprinklerindustrie biedt Engineered Corrosion Solutions een corrosiecontrolesysteem dat duidelijke voordelen biedt ten opzichte van het eenvoudig aanschaffen van apparatuur van een andere productfabrikant:  Gepatenteerde "fill and purge" ademhaling voor volledige gasuitwisseling biedt de snelste methode voor de eliminatie van zuurstof binnen veertien (14) dagen  Alle apparatuur voor corrosiecontrole bevindt zich in de uitbreidingskamer, niet op ontoegankelijke en mogelijk kritieke locaties op afstand van systemen  Niet-continue ontluchting om te voo rkomen dat onnodige zuurstof wordt ingevoerd en de bedrijfstijd van de apparatuur wordt beperkt  Plug & play-apparatuur om de installatietijd te minimaliseren en de projectcoördinatie te vereenvoudigen  Het langste track record, van het gebruik van stikstof, om corrosie in de sprinklerbranche te elimineren Uw systeem kan gevuld worden door middel van stikstofflessen of een automatische stikstofgenerator. Om te bepalen welke stikstofgenerator er benodigd is, hebben we onder andere de inhoud nodig van het te behandelen leidingnet. Hulpmiddel inhoudsberekening

Het probleem

Corrosie is het probleem! Corrosie kan ertoe leiden dat leidingdelen gaan lekken en / of verstopt raken. Dat kan ten koste gaan van de prestatie die het sprinklersysteem moet leveren. Lekkages kunnen leiden tot waterschade. Uitzonderingen daargelaten, zijn zuurstof en bacteriën de twee meest voorkomende oorzaken van corrosie in sprinkler- installaties. Men praat dan over zuurstofcorrosie en microbiologisch beïnvloede corrosie (MIC). De verschillende corrosiemechanismen veroorzaken vaak tuberkels, pitting, drab, sulfide (zwarte “modder” in sprinkler- leidingen), soms verstopping van sprinklerkopjes en soms perforatie van de wand.
ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  | Disclaimer  |  Contact

Corrosie

voorkomen:

1. Natte sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

3. Deluge Sprinklersystemen

2. Droge Sprinklersystemen

*Haal zuurstof weg

*Geen gegalvansieerde leidingen

gebruiken

Door de zuurstof te vervangen door stikstof, zal het corrosieproces sterk worden afgeremd. Achtergebleven water, samen met zuurstof, zorgen snel voor corrosieproblemen. Voorkom het gebruik van gegalvansieerde leidingen. Zinkpatina is niet bestendig in een permanent natte omgeving, áls hij al gelegenheid gehad heeft zich te vormen, want het lost op. Uiteindelijk heb je putcorrosie en MIC. De reden dat droge en preaction sprinklersystemen, corrosiegerelateerde lekkages  ontwikkelen, is als volgt:  Door alle testen die uitgevoerd moeten worden, blijft er water achter in het leidingnet.  Door een compressor zonder droger, komt er zuurstof in het leidingnet, waar nog relatief veel vocht in zit. Samenstelling lucht is globaal: 78% stikstof, 21% zuurstof en 1% waterstof  Zuurstofgas lost zeer snel op in het water bij het lucht / water grensvlak  Opgeloste zuurstof in het water reageert met het ijzer of zink op de pijpwand, naast het lucht / water grensvlak. Deze reactie vindt plaats in minuten.  De zuurstofcorrosie reactie produceert twee (2) resultaten:  1. Een put in de pijpwand, waar metaal wordt verwijderd  2. Corrosiebijproductafzetting die ijzer of zink bevat Het elimineren van zuurstof in droge en preaction sprinklersystemen, door het systeem te vullen met stilstof, zal altijd de volgende resultaten opleveren:  Schonere leidingen, doordat er geen reactie op zal treden met de metalen wand. Er onstaan geen ijzer en zink gerelateerde bijproducten.  Minder afzetting betekent altijd dat er veel minder bacteriën zullen zijn.  Geen zuurstof - geen lekkages. Enorme vermindering van het aantal corrosiegerelateerde lekkages. Stikstof is bewezen, veilig en effectief. Film over vullen met stikstof Volgens de testen en deskunigen, resulteert het toevoegen van stikstof aan een droog leidingnet, in een reductie van minstens 95% aan corrosieactiviteiten. Hierdoor zal de levensduur van uw sprinklersysteem enorm verlengd worden en het risico op corrosie sterk verminderd worden. Voordelen van de ECS DPNI-oplossing Als leider op het gebied van technologie en intellectueel eigendom in de sprinklerindustrie biedt Engineered Corrosion Solutions een corrosiecontrolesysteem dat duidelijke voordelen biedt ten opzichte van het eenvoudig aanschaffen van apparatuur van een andere productfabrikant:  Gepatenteerde "fill and purge" ademhaling voor volledige gasuitwisseling biedt de snelste methode voor de eliminatie van zuurstof binnen veertien (14) dagen  Alle apparatuur voor corrosiecontrole bevindt zich in de uitbreidingskamer, niet op ontoegankelijke en mogelijk kritieke locaties op afstand van systemen  Niet-continue ontluchting om te voo rkomen dat onnodige zuurstof wordt ingevoerd en de bedrijfstijd van de apparatuur wordt beperkt  Plug & play-apparatuur om de installatietijd te minimaliseren en de projectcoördinatie te vereenvoudigen  Het langste track record, van het gebruik van stikstof, om corrosie in de sprinklerbranche te elimineren Uw systeem kan gevuld worden door middel van stikstofflessen of een automatische stikstofgenerator. Om te bepalen welke stikstofgenerator er benodigd is, hebben we onder andere de inhoud nodig van het te behandelen leidingnet. Hulpmiddel inhoudsberekening
MS=ms28762454