ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  Disclaimer  Contact

Materiaal onderzoek

Huidige staat en restlevensduur bepalen  

Wanneer u wilt weten of bestaande leidingen nog langdurig kunnen worden hergebruikt, kunnen wij voor u een materiaalonderzoek uitvoeren. Hiermee kunnen wij de restlevensduur, van bijvoorbeeld een sprinklerleiding, een cv leiding, een koelwaterleiding of een ander soort leiding, bepalen voor u. Dit gebeurd onder andere door een visuele inspectie, een microscopie analyse, een wanddikte analyse, en een SEM-EDX analyse. Door te weten wat de restlevensduur is, kunt u veel geld besparen, doordat de leiding(en) wellicht hergebruikt kunnen worden. Regelmatig voeren wij, na een camera inspectie, een materiaalonderzoek uit. Dit om de restlevensduur te bepalen van de leiding met veel corrosie. Door te bepalen wat de degradatie (overgebleven wanddikte) en de restlevensduur is, kan er wellicht geconcludeerd worden dat het leidingwerk niet dusdanig aangetast is dat het vervangen moet worden. Wanneer er een pand gerenoveerd gaat worden, kan er veel geld worden bespaard door bestaande leidingen te hergebruiken. Wanneer het om grote lengtes leiding gaat in het pand, is een totale vervanging erg kostbaar. Door een aantal samples aan te leveren, kan een materiaalonderzoek uitsluitsel geven over de huidige kwaliteit. Dit kunnen samples zijn van sprinklerinstallaties, koelwaterinstallaties, cv-installaties, drinkwaterinstallaties en andere installaties met stalen- of kunststofleidingen.

Voorbeeldonderzoeken

Sprinklerleidingen Door middel van een endoscopisch onderzoek kunnen we de mate van corrosie en vervuiling vaststellen (inwendige staat), maar niet de wanddikte en / of restlevensduur. Wanneer in een leiding veel tuberkelvorming aanwezig is, zal het metaal in meer of minder mate zijn aangetast en zullen er putjes zijn gevormd onder de tuberkels. De diepte van de putjes (wanddikteafname) en de restlevensduur kunnen we exact bepalen dmv een materiaalonderzoek. Inmiddels heeft Borbotech al vele leidingen uit sprinklerinstallaties onderzocht. CV-leidingen Zo hebben we bijvoorbeeld voor een gerenomeerd bouwbedrijf, cv-leidingen van grote te renoveren panden in Amsterdam en Rotterdam onderzocht. Uit het materiaalonderzoek kwam dat restlevensduur nog minimaal 50 jaar was, onder dezelfde omstandigheden. Hierdoor kon de gehele ringleiding in de panden hergebruikt worden. HDPE leiding Voor een groot ingenieursburo, hebben we stukken HDPE leiding onderzocht op restlevensduur. Deze onderzochte zinkerleidingen, liepen onder een water door en waren al 34 jaar in gebruik. Vanwege werkzaamheden, wilde men weten wat de huidige degradatie en de restlevensduur is. Door de stukken HDPE leiding op verschillende manieren te onderzoeken zoals, visueel - microscopisch-wanddiktebepaling-impedantiemeting-restlevendsuuronderzoek, kon er uiteindelijk bepaald worden, dat de restlevensduur lang genoeg is  en de leidingen niet vervangen hoeven te worden.
CV-leidingen Zo hebben we bijvoorbeeld voor een gerenomeerd bouwbedrijf, cv-leidingen van grote te renoveren panden in Amsterdam en Rotterdam onderzocht. Uit het materiaalonderzoek kwam dat restlevensduur nog minimaal 50 jaar was, onder dezelfde omstandigheden. Hierdoor kon de gehele ringleiding in de panden hergebruikt worden. HDPE leiding Voor een groot ingenieursburo, hebben we stukken HDPE leiding onderzocht op restlevensduur. Deze onderzochte zinkerleidingen, liepen onder een water door en waren al 34 jaar in gebruik. Vanwege werkzaamheden, wilde men weten wat de huidige degradatie en de restlevensduur is. Door de stukken HDPE leiding op verschillende manieren te onderzoeken zoals, visueel - microscopisch- wanddiktebepaling-impedantiemeting- restlevendsuuronderzoek, kon er uiteindelijk bepaald worden, dat de restlevensduur lang genoeg is  en de leidingen niet vervangen hoeven te worden.
ALL CONTENT © 2012 Borbotech  |  Colofon  | Disclaimer  |  Contact

Materiaal

onderzoek

Huidige staat en restlevensduur bepalen  

Wanneer u wilt weten of bestaande leidingen nog langdurig kunnen worden hergebruikt, kunnen wij voor u een materiaalonderzoek uitvoeren. Hiermee kunnen wij de restlevensduur, van bijvoorbeeld een sprinklerleiding, een cv leiding, een koelwaterleiding of een ander soort leiding, bepalen voor u. Dit gebeurd onder andere door een visuele inspectie, een microscopie analyse, een wanddikte analyse, en een SEM-EDX analyse. Door te weten wat de restlevensduur is, kunt u veel geld besparen, doordat de leiding(en) wellicht hergebruikt kunnen worden. Regelmatig voeren wij, na een camera inspectie, een materiaalonderzoek uit. Dit om de restlevensduur te bepalen van de leiding met veel corrosie. Door te bepalen wat de degradatie (overgebleven wanddikte) en de restlevensduur is, kan er wellicht geconcludeerd worden dat het leidingwerk niet dusdanig aangetast is dat het vervangen moet worden. Wanneer er een pand gerenoveerd gaat worden, kan er veel geld worden bespaard door bestaande leidingen te hergebruiken. Wanneer het om grote lengtes leiding gaat in het pand, is een totale vervanging erg kostbaar. Door een aantal samples aan te leveren, kan een materiaalonderzoek uitsluitsel geven over de huidige kwaliteit. Dit kunnen samples zijn van sprinklerinstallaties, koelwaterinstallaties, cv-installaties, drinkwaterinstallaties en andere installaties met stalen- of kunststofleidingen.

Voorbeeldonderzoeken

Sprinklerleidingen Door middel van een endoscopisch onderzoek kunnen we de mate van corrosie en vervuiling vaststellen (inwendige staat), maar niet de wanddikte en / of restlevensduur. Wanneer in een leiding veel tuberkelvorming aanwezig is, zal het metaal in meer of minder mate zijn aangetast en zullen er putjes zijn gevormd onder de tuberkels. De diepte van de putjes (wanddikteafname) en de restlevensduur kunnen we exact bepalen dmv een materiaalonderzoek. Inmiddels heeft Borbotech al vele leidingen uit sprinklerinstallaties onderzocht. CV-leidingen Zo hebben we bijvoorbeeld voor een gerenomeerd bouwbedrijf, cv-leidingen van grote te renoveren panden in Amsterdam en Rotterdam onderzocht. Uit het materiaalonderzoek kwam dat restlevensduur nog minimaal 50 jaar was, onder dezelfde omstandigheden. Hierdoor kon de gehele ringleiding in de panden hergebruikt worden. HDPE leiding Voor een groot ingenieursburo, hebben we stukken HDPE leiding onderzocht op restlevensduur. Deze onderzochte zinkerleidingen, liepen onder een water door en waren al 34 jaar in gebruik. Vanwege werkzaamheden, wilde men weten wat de huidige degradatie en de restlevensduur is. Door de stukken HDPE leiding op verschillende manieren te onderzoeken zoals, visueel - microscopisch-wanddiktebepaling- impedantiemeting-restlevendsuuronderzoek, kon er uiteindelijk bepaald worden, dat de restlevensduur lang genoeg is  en de leidingen niet vervangen hoeven te worden.
MS=ms28762454